FORTE

DECAFF

Café mòlt de torre natural envasament amb vàlvula unidireccional i en atmosfera controlada.

SUPREM

FORTE

Café en gra de torre natural envasament amb vàlvula unidireccional i en atmosfera controlada.

 

Ho pots trobar en: